Logowanie
Katalog usług
Informacje
Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678910»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
P2015-07-27Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Załącznik Wstępne ogłoszenie informacyjne.pdf (104.3 KB)
Data publikacji: 2015-07-27 13:54:52
Załącznik Zmiana wstępnego ogłoszenia.pdf (63.5 KB)
Data publikacji: 2015-07-30 11:07:01
Załącznik Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych.pdf (252.8 KB)
Data publikacji: 2015-07-30 11:07:01
Załącznik Zmiana wstępnego ogłoszenia 2.pdf (292.4 KB)
Data publikacji: 2016-01-27 13:22:17
Załącznik Zmiana wstępnego ogłoszenia informacyjnego dotyczącego umowy o świadczenie usług publicznych.pdf (415.8 KB)
Data publikacji: 2016-01-27 13:24:31
Załącznik Zmiana wstępnego ogłoszenia informacyjnego dotyczącego umowy o świadczenie usług publicznych 2.pdf (473.7 KB)
Data publikacji: 2016-09-16 08:47:51
Załącznik Zmiana wstępnego ogłoszenia informacyjnego 3.pdf (473.7 KB)
Data publikacji: 2016-09-16 08:48:00
Kalisz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 3919
R2019-06-052019-06-24„Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu w BZP.pdf (428.3 KB)
Data publikacji: 2019-06-05 13:27:44
Załącznik SIWZ.pdf (1,861.1 KB)
Data publikacji: 2019-06-05 13:27:44
Załącznik Zal. Nr 6 do SIWZ - PFU.pdf (16,881.6 KB)
Data publikacji: 2019-06-05 13:27:44
Kalisz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 85
R2019-06-052019-06-24Bieżące utrzymanie dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (100.7 KB)
Data publikacji: 2019-06-05 13:58:36
Załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia.pdf (963.3 KB)
Data publikacji: 2019-06-05 14:34:07
Załącznik załącznik nr 1 do SIWZ - kosztorys ofertowy.pdf (183.6 KB)
Data publikacji: 2019-06-05 13:58:36
Załącznik Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf (2,185.6 KB)
Data publikacji: 2019-06-05 13:58:36
Kalisz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 88
R2019-04-232019-05-14Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (113.5 KB)
Data publikacji: 2019-04-23 12:46:28
Załącznik SIWZ.pdf (1,697.4 KB)
Data publikacji: 2019-04-23 12:46:28
Załącznik Zal. nr 1 do SIWZ -Formlarz kosztorysu ofertowego.pdf (2,842.2 KB)
Data publikacji: 2019-04-23 12:46:28
Załącznik Zal. nr 2 do SIWZ- Formularz kosztorysu ofertowego - Roboty elektryczne w budynku skrzydla zachodniego.pdf (240.3 KB)
Data publikacji: 2019-04-23 12:46:28
Załącznik Zal. nr 3 do SIWZ- Formularz kosztorysu ofertowego - Montaz wentylacji w budynku skrzydla zachodniego.pdf (108.2 KB)
Data publikacji: 2019-04-23 12:46:28
Załącznik Zal. nr 4 do SIWZ - Formularz kosztorysu ofertowego - Montaz monitoringu w budynku skrzydla wschodniego.pdf (185.3 KB)
Data publikacji: 2019-04-23 12:46:28
Załącznik Zal. nr 5 do SIWZ - Formularz kosztorysu ofertowego - Polaczenie kablowe budynkow.pdf (326.3 KB)
Data publikacji: 2019-04-23 12:46:28
Załącznik Zal. nr 11 - Dokumentacja projektowa cz 1.zip (10,451.9 KB)
Data publikacji: 2019-04-23 12:46:28
Załącznik Zal. nr 11 - Dokumentacja projektowa cz 2.zip (31,930.7 KB)
Data publikacji: 2019-04-23 12:46:28
Załącznik Zal. nr 11 - Dokumentacja projektowa cz 3.zip (18,839.6 KB)
Data publikacji: 2019-04-23 12:46:28
Załącznik Zal. nr 11 - Dokumentacja projektowa cz 4.zip (18,831.2 KB)
Data publikacji: 2019-04-23 12:46:28
Załącznik Zal. nr 11 - Dokumentacja projektowa cz 5.zip (18,163.7 KB)
Data publikacji: 2019-04-23 12:46:28
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (59.1 KB)
Data publikacji: 2019-05-15 14:05:11
Opatówek Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 223
U2019-04-082019-05-06Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (128.5 KB)
Data publikacji: 2019-04-08 15:15:16
Załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (1,657.5 KB)
Data publikacji: 2019-04-08 15:15:16
Załącznik Zal. Nr 6 do SIWZ - PFU.pdf (16,881.6 KB)
Data publikacji: 2019-04-08 15:15:16
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf (40.4 KB)
Data publikacji: 2019-04-23 14:27:40
Załącznik Zmiana nr 1 SIWZ.pdf (400.3 KB)
Data publikacji: 2019-04-23 14:27:45
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (62.6 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 13:22:32
Załącznik Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (51.7 KB)
Data publikacji: 2019-05-07 13:42:38
Kalisz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 238
O2019-04-182019-04-26Zapytanie ofertowe na realizację badań lekarskich i psychologicznych dla uczestników kursów

Załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE - Realizacja badań lekarskich i psychologicznych.pdf (165.2 KB)
Data publikacji: 2019-04-18 10:31:14
Załącznik zał. nr 1 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.pdf (328.9 KB)
Data publikacji: 2019-04-18 10:31:14
Załącznik zał. nr 2 FORMULARZ OFERTY.doc (473.0 KB)
Data publikacji: 2019-04-18 10:31:14
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (51.4 KB)
Data publikacji: 2019-04-30 13:05:06
Kalisz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 124
O2019-03-252019-04-15Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie – ETAP III

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (410.1 KB)
Data publikacji: 2019-03-25 12:08:03
Załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (1,526.2 KB)
Data publikacji: 2019-03-25 12:08:03
Załącznik Załacznik nr 1 do siwz - Kosztorys ofertowy.pdf (122.1 KB)
Data publikacji: 2019-03-25 12:08:03
Załącznik Załącznik nr 7 do siwz-dokumentacja projektowa.zip (3,122.2 KB)
Data publikacji: 2019-03-25 12:08:03
Załącznik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (25.7 KB)
Data publikacji: 2019-04-08 15:14:45
Załącznik WYJAŚNIENIA I ZMIANA NR 1 SIWZ.pdf (110.1 KB)
Data publikacji: 2019-04-08 15:14:45
Załącznik Załącznik nr 1 do wyjaśnień i zmiany nr 1 SIWZ.pdf (75.3 KB)
Data publikacji: 2019-04-08 15:14:45
Załącznik Załącznik nr 2 do wyjaśnień i zmiany nr 1 SIWZ.pdf (50.5 KB)
Data publikacji: 2019-04-08 15:14:45
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (381.2 KB)
Data publikacji: 2019-04-15 14:29:33
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (65.8 KB)
Data publikacji: 2019-04-30 12:56:12
Kalisz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 563
U2019-03-292019-04-10Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P Lisków - Zakrzyn - Koźlątków - Krzyżówki oraz drogi powiatowej nr 4597 P Zakrzyn - Młynisko"

Załącznik Zaproszenie do złożenia oferty.pdf (2,599.1 KB)
Data publikacji: 2019-03-29 10:09:07
Załącznik Zmiania nr 1 do zaproszenia do złozenia oferty.pdf (41.9 KB)
Data publikacji: 2019-04-02 13:50:48
Załącznik FORMULARZ OFERTY.docx (22.0 KB)
Data publikacji: 2019-04-05 13:18:17
Załącznik Plan orientacyjny.pdf (1,593.3 KB)
Data publikacji: 2019-04-05 13:18:17
Załącznik Wyjaśnienia nr 1 i zmiania nr 2 zaproszenia do złożenia oferty.pdf (249.8 KB)
Data publikacji: 2019-04-05 13:18:17
Załącznik Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (53.0 KB)
Data publikacji: 2019-04-15 14:30:30
Kalisz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 155
R2019-03-182019-03-26Zapytanie ofertowe na „Realizację badań lekarskich i psychologicznych dla uczestników kursów”

Załącznik zał. nr 1 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.pdf (1,098.1 KB)
Data publikacji: 2019-03-18 15:13:00
Załącznik zał. nr 2 FORMULARZ OFERTY.pdf (412.4 KB)
Data publikacji: 2019-03-18 15:13:00
Załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację badań lekarskich i psychologicznych.pdf (162.9 KB)
Data publikacji: 2019-03-18 15:13:00
Załącznik Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (33.3 KB)
Data publikacji: 2019-04-17 14:15:44
Kalisz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 96
O2019-03-142019-03-22Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kaliskiego

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (111.3 KB)
Data publikacji: 2019-03-14 13:38:19
Załącznik Załączniki do Rozdziału 4 SIWZ.zip (2,653.6 KB)
Data publikacji: 2019-03-14 13:38:19
Załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (615.3 KB)
Data publikacji: 2019-03-14 14:55:43
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (78.4 KB)
Data publikacji: 2019-03-25 12:17:19
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (126.0 KB)
Data publikacji: 2019-04-03 09:01:04
Kalisz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 316

«««12345678910»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij