Powiat Kaliski

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Starostwo Powiatowe w Kaliszu

62-800 Kalisz, Pl. Św. Józefa 5
Telefon: 62 50 14 200, sekr. starosty 6250 14 301 Faks: 62 757 26 22
E-Mail: powiat@powiat.kalisz.pl
WWW: https://www.powiat.kalisz.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://peup.finn.pl/pzkalisz/red.html#!/
Skrytka ePUAP: /SPKalisz/SkrytkaESP
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 45' 47.95"N, 18° 05' 31.89"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30Rolnictwo i leśnictwo

Cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
Określanie zadań w zakresie: wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasów, w tym również ochrony przeciwpożarowej (dotyczy właścicieli lasów, dla których nie ma opracowanych planów urządzenia
Określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha
Przyznanie środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów, koniecznych ze względu na powstanie szkód od emisji przemysłowych, pożarowych oraz innych klęsk żywiołowych
Udzielanie dotacji na pokrycie kosztów zalesienia gruntów
Wydanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (dotyczy przypadków losowych)
Wydanie decyzji o kierunku rekultywacji gruntów
Wydanie decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów
Wydanie decyzji w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń i wniosków do wykonanego planu urządzenia lasu
Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij